csendepl
 • Concertino pro klavír, smyčce a tympány (1966)
 • Responsorium pro klavír a orchestr (1968)
 • Bagately pro hoboj, smyčcový kvintet a bicí nástroje (1968)
 • Koncert pro varhany a velký orchestr (1971)
 • Prolog a finále pro 2 flétny a smyčcový orchestr (1971)
 • Koncertní hudba pro violu a smyčcový orchestr (1974)
 • Hudba pro pozoun a smyčcový orchestr (1978)
 • Koncert pro akordeon a orchestr (1982)
 • Koncert pro trubku a smyčcový orchestr (1984)
 • Rondo – koncert pro klavír, dechové a bicí nástroje (1986)
 • Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr (1987)